ปุ๋ยอินทรีย์ คือ ....
Date : 27/02/2018
ปุ๋ยอินทรีย์ (organic fertilizer) หมายถึง ปุ๋ยที่ได้จากสารอินทรีย์หรือวัสดุอินทรีย์ที่ผลิตขึ้นโดยกรรมวิธีต่างๆ อาทิ การสับ การบด การหมัก การร่อน การสกัด หรือด้วยวิธีการอื่นๆ ซึ่งต้องผ่านกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางชีวภาพด้วยย่อยสลายของจุลินทรีย์ก่อนที่จะนำไปใช้ประโยชน์ต่อพืช

ติดต่อ
กลุ่มปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ
คุณณรงค์เวทย์  กระแสร์ญาณ
โทร. 098-4525282
บ้านนา   หมู่ 6  ต.ห้วยแห้ง   อ.บ้านไร่   จ.อุทัยธานี
Copyright © 2018 Powered by wewyn. All rights reserved.